top of page

  Завдання школи — на­вчити жити. Ми повинні ви­ховати Людину, здатну ство­рити своє особисте життя.

                                                                                П.Блонський

изображение_viber_2020-12-08_15-53-46.jp

Директор закладу

Штефура Олександр Петрович

вища категорія

старший вчитель

Заступник директора по навчальній роботі

Костиль Марія Юріївна

вища категорія

Заступник директора з виховної роботи

Рогозняк Валентина Танасіївна

вища категорія

старший вчитель

Відмінник освіти України

Структура та органи управління нашого закладу:

 

Управління навчальним закладом носить державно-суспільний, демократичний характер і здійснюється через колегіальні органи:

 

  • Педагогічну раду,

  • Збори трудового колективу,

  • Профспілковий  комітет,

  • Раду учнівського самоврядування.

 

Служби супроводу навчального закладу

 

Бібліотека

 

Головним завданням шкільної бібліотеки є надання допомоги учням та вчителям у навчавльно-виховному процесі; забезпечення учасникам навчального процесу доступу до інформації, знань, культурних цінностей шляхом використання бібліотечно-інформаційних ресурсів навчального закладу.

 

Психологічний супровід

 

Психологічний супровід здійснює практичний психолог, соціальний педагог

Структура і органи управління навчального закладу

 

Управлінські органи в навчальному закладі

 

До структури управлінських органів у школі належать:

 

— органи колегіального управління закладом (загальношкільні збори, педагогічна рада,  нарада при директорі, методичні наради вчителів);

 

— адміністрація школи (директор, його заступники з навчальної, виховної);

 

— органи громадського самоврядування (учнівське самоврядування, профспілковий комітет, методична рада ).

 

Органи колегіального управління школою

 

Органами колегіального управління є загальношкільні збори,  педагогічна рада, нарада при директорі, методичні наради вчителів. Їх діяльність координується залежно від потреб колективу і завдань школи.

 

Загальношкільні збори є вищим колегіальним органом громадського самоврядування школи. Збори затверджують статут, вносять корективи, розробляють  напрями розвитку школи, підвищення ефективності навчально-виховного процесу, здійснює пошуки додаткового фінансування, зміцнення матеріально-технічної бази. Загальношкільні збори  проводяться два рази на рік.

 

Статут школи— сукупність норм і правил життя колективу з урахуванням його особливостей і перспектив розвитку.

 

Затверджується її засновником та реєструється відповідним органом державного управління освітою. 

Педагогічну раду створюють для розгляду складних питань організації навчального процесу, підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів. До її складу входять учителі, адміністрація школи. Очолює її директор закладу.

 

Нараду при директорі використовують для вирішення термінових питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу (аналізу успішності учнів, дисципліни в школі, для організації позакласної діяльності).Розглядають поточні проблеми.Періодичність проведення визначається планом роботи школи.

 

Профспілковий комітет. Відповідно до законодавства працівники закладу (педагогічний, адміністративно-господарський, обслуговуючий) має право вільно об'єднуватись у профспілки. Адміністрація школи погоджує з профспілковим комітетом штатний розклад, навчальне навантаження, умови праці персоналу, укладає угоди про охорону праці, повідомляє про скорочення робочих місць (не менш ніж за три місяці).

 

Методична рада. Є колегіальним органом педагогічних працівників, обов'язок якого — сприяти розвитку та удосконаленню методики навчально-виховного процесу, професійної майстерності і творчого зростання вчителів і вихователів. Вона аналізує та обирає найоптимальніші варіанти змісту освіти (навчальних планів, програм, підручників), форм і методів навчально-виховного процесу, способів їх реалізації, організовує роботу з підвищення кваліфікації педпрацівників, вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду.

Наші принципи
IMG-1872595a8df5498115feadeb9ee9c717-V.j

Продовжуючи себе у своїх дітях, ми творимо не тільки людину. Ми творимо час. Дух часу, взаємини між людьми – все це залежить від того, які ми з вами, від того, яка школа, що їй народ довірив своє майбутнє.

            Василь Сухомлинський

 

Наша історія
Изображение.jpg

По даних Чернівецького архіву перша школа була відкрита першого вересня 1864 році. Вона мала 5 класів . Навчалося в ній 238 хлопчиків, 222 дівчинки

 

bottom of page