top of page
Аксесуари

Alex Young

Касєєва Ірина Сергіївна

Вчитель-логопед: 

Освіта: вища, спеціальність – дефектологія та логопедія

Кваліфікація: IІ категорія

Графік роботи:

Понеділок, вівторок- 11.35-15.35

Середа- 11.35-14.35

четвер-11.35-16.00

п'ятниця -12.00-16.00

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Сторінка логопеда

Логопедія – це наука про порушення мови, про методи їх попередження,виявлення та усунення засобами спеціального навчання і виховання.

Мета роботи: виправлення дефектів усної та писемної мови, сприяння подоланню зумовленої цими порушеннями неуспішності з рідної мови.

Основні напрямки роботи:

 

1. Обстеження учнів шкіл з метою виявлення дітей із мовними вадами.

2. Діагностика мовленнєвих порушень.

3. Зарахування до логопедичного пункту учнів, які мають мовні недоліки та виправлення їх.

4. Корекція порушень усного і писемного мовлення.

5. Співпраця з вчителями, батьками з профілактики мовних порушень.

6. Проведення консультацій для учнів, вчителів, та батьків.

 

Організація логопедичної роботи.

 • Обстеження учнів для зарахування їх до логопедичного пункту проводиться з 1 по 30 вересня.

 • На логопедичний пункт зараховуються діти, які мають різні відхилення мовного розвитку.

 • Прийом учнів з вадами мови проводиться протягом усього навчального року в міру звільнення місць.

 • Наповнюваність груп – 4 - 5 дітей.

 • На логопедичному пункті одночасно працює 25 - 30 дітей.

Що ми робимо на логопедичних заняттях?

 • Розвиваємо артикуляційну та дрібну моторики.

 • Формуємо правильну звуковимову, закріплюємо її у скоромовках, віршах, зв'язному мовленні.

 • Розвиваємо слухову увагу, пам'ять, фонематичний слух, звуковий аналіз та синтез.

 • Поповнюємо словник, вчимося правильно граматично та зв'язнооформлювати висловлювання.

 • Розвиваємо різні види мислення.

 • Розвиваємо зорову увагу, пам'ять.

 • Розвиваємо та коригуємо зорово – просторові орієнтації.

 • Коригуємо різні види дислексій (порушення навичок читання) та дисграфій (порушення навичок письма)

До уваги батьків, діти яких займаються з логопедом!

1. Дитина має бути готовою до роботи з логопедом, тому що її свідоме бажання виправити звуки має велике значення.

2. При виправленні певного звуку не звертайте увагу на інші спотворені звуки.

3. Матеріал має відпрацьовуватися послідовно, а не вибірково. Пропуски окремих етапів роботи впливають на якість виправлення вад мовлення.

4. Перехід від одного етапу до наступного відбувається тільки при засвоєнні попереднього матеріалу.

5. Кожний виправлений звук необхідно відразу вводити в розмовно-побутове мовлення.

6. Активно допомагайте дитині і вимагайте від неї виконання завдань.

7. Дитина повинна займатися щоденно по 15 - 20 хвилин, виконувати завдання перед дзеркалом, працювати як над новим, так і попереднім завданням.

Поради батькам

1. Розмовляйте з дитиною кожної вільної хвилини.

2. Спонукайте до звуконаслідування, промовляння перших правильних слів.

3. Якомога більше залучайте дітей до ігор, розповідайте казки, розучуйте пісні, загадки, скоромовки, вірші.

4. Ні в якому разі не повторюйте неправильну вимову дитини! Пам'ятайте, що дитині потрібно чути лише правильну мову!

5. Не позбавляйте дитину спілкування з однолітками та старшими дітьми.

6. Заохочуйте словесну творчість дітей! Спонукайте їх до складання лічилок, чистомовок, загадок, віршів.

7. Уважно ставтесь до запитань вашої дитини! Ваша відповідь повинна бути чіткою, доступною, зрозумілою малюкові , спонукайте дитину до запитань.

8. Кожне незрозуміле слово поясніть дитині. Привчайте дітей до вживання слів відповідно літературної норми!

9. Виправляйте мову дитини!

10. Не втручайтесь в дитячі розповіді, спочатку вислухайте дитину, а потім виправте помилку.

bottom of page