top of page

Превентивна та правовиховна робота

Склад Ради профілактики правопорушень:

 • Штефура О.П.– голова ради, директор закладу;

 • Заєць М.В. – голова батьківського комітету закладу;

 • Кравченко І.Ю. – соціальний педагог;

 • Григоряк Г.В. – практичний психолог;

 • Рогозняк В.Т.– член ради, заступник директора закладу з ВР;

 • Політанська О.І. - педагог-організатор;

 • Процюк Л.І. – член ради, класний керівник 11 класу ;

 • Процюк Галина– заступник голови ради співуправління, учениця  9 класу.

Рада профілактики правопорушень  

Підставою для постановки на внутрішньошкільний облік може вважатися:

 • невідвідування або систематичні пропуски навчальних занять без поважних причин;

 • неодноразове порушення Статуту школи, систематичне невиконання домашніх завдань, відмова від роботи та порушення дисципліни на уроках;

 • жорстока поведінка, рукоприкладство по відношенню до інших неповнолітніх, в тому числі бійки, що привели до тілесних ушкоджень;

 • знущання над учнями іншої національності, віросповідання, расової приналежності (порушення Конвенції ООН про права дитини);

 • вчинення злочину, яке несе за собою притягнення неповнолітнього до відповідальність;

 • вживання алкоголю, паління.

 Розгляд питання про постановку на внутрішньошкільний облік здійснюється Радою профілактики правопорушень за наявності:

 • заяви класного керівника або соціального педагога;

 • характеристик на неповнолітнього, підготовлених класним керівником , психологом, соціальним педагогом школи;

 • акта обстеження умов проживання неповнолітнього;

 • довідок класного керівника, психолога, соціального педагога про профілактичну роботу з неповнолітнім з відповідними датами, бесідами, протоколами зустрічей з батьками або особами, що їх замінюють;

 • виписка оцінок за останній семестр (у разі постановки на внутрішньошкільний облік (посилене психолого-педагогічне супроводження) з приводу ухилення від навчальних занять);

 • доповідні вчителів-предметників з приводу успішності засвоєння знань, відвідування та поведінки на уроках, інші матеріали, які підтверджують необхідність постановки на внутрішньошкільний облік неповнолітнього .

 Для постановки неповнолітнього на внутрішньошкільний облік на засіданні Ради профілактики правопорушень розглядаються питання стосовно кожного випадку окремо.

 Рішення про постановку на внутрішньошкільний облік, або відмова, фіксується у протоколі засідання Ради профілактики правопорушень із зазначенням переліку заходів з проведення профілактичної роботи, відповідним визначенням термінів та відповідальних.

 У випадку прийняття рішення про постановку учня на внутрішньошкільний облік в протоколі зазначаються:

 • терміни розробки індивідуальних планів роботи з учнем класного керівника, психолога, соціального педагога;

 • залучення спеціалістів (медичних робітників, соціальних робітників, психологів, служби у справах неповнолітніх) для проведення консультацій з неповнолітніми, його батьками або особами, що їх замінюють;

 • форми, періодичності термінів контролю за поведінкою підлітка, відвідуванням ним занять, засвоєння освітніх програм;

 • виявлення здібностей дитини та клопотання перед закладами позашкільної освіти, щодо відвідування гуртків, за місцем проживання з наданням в подальшому інформації про проведену роботу з учнем; у випадку відвідування інших гуртків, надання характеристики на учня керівником гуртка з рекомендаціями для загальноосвітнього навчального закладу.

 Підставою для зняття з внутрішньошкільного обліку учня може бути

 • покращення ситуації, яка була причиною постановки на внутрішньошкільний облік :

 • ліквідація неуспішності;

 • відсутність пропусків навчальних занять;

 • закінчення загальноосвітнього навчального закладу;

 • зміна місця навчального закладу.

 • Рішення про зняття з внутрішньошкільного обліку учнів приймається Радою профілактики правопорушень на підставі спільного клопотання заступника директора з виховної роботи, соціального педагога, психолога, класного керівника або представника служби у справах дітей за наявності відповідних документів.

 • Збір і узагальнення матеріалів щодо роботи з учнем, який знаходиться на внутрішньошкільному обліку , покладається на особу, яка персонально в межах своїх службових обов’язків відповідає за організацію роботи по профілактиці правопорушень в загальноосвітньому навчальному закладі.

bottom of page