Школа молодого вихователя ГПД

т.jpg

ШКОЛА МОЛОДОГО ВИХОВАТЕЛЯ

         «Один із секретів пе­дагогічної творчості

полягає в тому,

 щоб збудити в учителя інтерес до пошуку,

до аналізу власної роботи.

 Хто намагається розібратися в хорошому

й поганому на своїх уроках, 

у своїх взаєминах з вихованцями,  той уже

досяг половини успіху».

 

                                                                                  Василь Сухомлинський

 

 

         Мета   «Школи молодого вихователя» - сприяння  підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу вихователя, удосконаленню майстерності, озброєнню новітніми знаннями, методикою та технологією виховання.

У перспективі – розвиток фахової майстерності.

  

       Основні завдання «Школи молодого вихователя»:   поглиблення знань з теорії та методики виховання, сприяння оволодінню молодими вихователями основних нормативних документів, вивчення й використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи й творчості, новаторських пошуків вихователів.

 

       Основні напрямки роботи  «Школи молодого вихователя»:   

·       розширити сферу знань вихователів із психолого-педагогічних основ;

·       ознайомити їх з елементами педагогічної техніки, опанування якої дасть змогу усвідомленню здійснювати відбір необхідних і найбільш доцільних прийомів роботи  учнів; створити для вихователів таке середовище. В якому їм би хотілося творити.

          Список молодих вихователів та їх наставників
                                  2020 – 2021 н.р.

 

ПІБ молодого вихователя             ПІБ наставника

1.Жмурик Ю.П.                      Генцар Г.Д.

2.Бойчак Х.М.                      Федорчак А.П.

3.Заєць М.Ю.                       Юрнюк Р.Я.

 

ПЛАН    РОБОТИ ШКОЛИ   МОЛОДОГО   ПЕДАГОГА  НА  2020-2021 н.р.

п/п Зміст роботи  Дата          Відповідальн

 І.Робота адміністрації з питань наставництва

1

Ознайомлення стажерів з правилами внутрішнього розпорядку.

до 01.09

ЗДВР

2

Ознайомлення стажерів з планом  роботи школи молодого вихователя (ШМВ)

до 05.09

3

Контроль за складанням планів індивідуальної роботи разом із наставниками.

до 25.09

ЗДВР

4

Затвердження наказу про роботу з молодими фахівцями.

до 01.09

Директор

5

Ознайомлення стажерів з основними правилами та обов’язками вихователя відповідно до нормативно-правових документів

до 25.09

Адміністрація, наставники

6

Контроль за складанням календарного планування відповідно до освітньої  програми, веденням шкільної документації та звітності. Надання індивідуальних консультацій.

Протягом року.

7

Ознайомлення молодих вихователів із системою виховної роботи у школі.

до 20.09

ЗДВР

8

Участь стажера у роботі методичного об’єднання.

Протягом року.

Керівник МО

10

Підготовка алгоритмів, пам’яток, зразків самоаналізів на допомогу ввихователям-початківцям в організації роботи.

Протягом року.

 

                                      ІІ.  План роботи з молодими вихователями

1

Інструктивно-методична нарада з вихователями-наставниками «Про організацію педагогічного шефства над молодими та недосвідченими вихователями».

Вересень

ЗДВР

2

Засідання школи професійної адаптації педагога-стажиста, де розглянути такі питання:

а) зміст програми Основні орієнтири виховання і пояснювальної  записки;

б) вимоги до ведення журналів і оформлення шкільної документації;

в)ознайомлення з документами, що регулюють освітній процес.

до 15.09

 

3

 Зустріч за круглим столом молодих учителів з адміністрацією школи.

Протягом року

Адміністрація

4

Ознайомлення з особливостями освітнього процесу у школі, з проблемою школи, вимогами педагогічної етики.

до 10.09

Адміністрація

5

Забезпечення участі вихователів-стажерів у роботі методичного об’єднання.

Протягом року

Керівник МО

6

Контроль за веденням шкільної документації. Індивідуальні консультації щодо вимог до виховних планів, журналів.

Протягом року

Адміністрація, наставники, керівник МО

7

Вивчення організаційної сторони виховного процесу. Підготовка виховних заходів (оперативні наради, індивідуальні бесіди, засідання МО)

Протягом року

Адміністрація, наставники, керівник МО

8

Забезпечення кожного молодого вихователя рекомендаціями щодо складання індивідуального плану самоосвіти. Контроль за станом самоосвіти вихователів-стажерів.

Протягом року

Адміністрація, наставники, керівник МО

9

Затвердити графік взаємовідвідування заходів та самопідготовок  молодих вихователів.

до 10.09

ЗДВР

ІІІ. Методична робота

1

Відвідування виховних заходів молодих вихователів для надання їм практичної допомоги, контролю за виконанням виховної програми.

Протягом року

класоводи

2

Проведення індивідуальних консультацій з питань:

·       аналізу інструктивно-методичних листів, наочності, які забезпечують НВП;

·       організація самоосвіти молодих вихователів.

Протягом року

 класоводи-наставники

Керівник МО

3

Проведення групових консультацій для молодих вихователів з питань:

·       вимоги до планування і щоденних планів;

·       основні етапи підготовки вихователя до виховного заходу;

·       індивідуальна робота з учнями;

·       форми і методи роботи з учнями на самопідготовці;

·       проведення відкритих виховних заходів,

·       гурткова робота у групі.

Протягом року

Вересень

Жовтень

 

Грудень

Лютий

Березень

Листопад

класоводи-наставники

Керівник МО

4

Участь вихователів у роботі шкільної ШМВ.

Протягом року

Молоді вихователі

5

Тематика занять школи молодого вихователя (ШМВ)

 

·       Брифінг «Досвід, проблеми, знахідки».

·       Самопідготовка (практичне заняття)

·       Єдині вимоги до ведення шкільної документації (практичне заняття).

·       Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до організації виховного процесу.

Жовтень –січень

Жовтень

Листопад

 

Грудень

 

 

Лютий

Адміністрація, наставники, керівник МО

6

День відкритих дверей «Майстер-клас»

Березень

Досвідчені вихователі

7

Декада молодого вихователя «Ініціатива і творчість молодих».

Квітень

Молоді вихователі

8

 Аналіз результатів попереджувального контролю за роботою молодих вихователів.

Травень

керівник МО

9

Розглянути на засіданні педагогічної ради результати роботи ШМВ.

Травень

ЗДВР

 

ПРОГРАМА  ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
2020-2021 н.р.

 

Теоретичні питання

Термін

Форма звітності

1.

Складання календарних планів. Оформлення журналів.

Вересень

Співбесіди із наставниками та заступником директора з ВР

2.

Форми організації діяльності учнів. Організація виховного процесу.

Вересень

Жовтень

Співбесіди із наставниками та

заступником директора з ВР

3.

Психологічні основи діяльності учнів у процесі виховання.

Листопад

 

 

Співбесіда із психологом школи та наставниками

4.

Відвідування заходів вихователів-наставників.

Протягом року

Співбесіда із наставниками

5.

Поглиблення знань із питань теорії та практики виховання.

Протягом року

Виступи на засіданнях МО

6.

Учнівський колектив – основа виховання. Складання психолого-педагогічної характеристики учня та всього класного колективу.

Грудень

Співбесіда із заступником директора з ВР та класними керівниками

7.

Розвиток пізнавальних інтересів учнів.

Січень

Співбесіда за конспектом

8.

Моральне та патріотичне виховання учнів. Розробка виховних заходів, зустрічей з цікавими людьми. Розробка та методика проведення вікторин, КВН.

Лютий

Співбесіда із наставниками.

Позакласний захід.

9.

Використання різних форм і методів у вихованні.

Березень

Співбесіда із наставниками

10.

Організація суспільно-корисної праці школярів. Аналіз форм і методів організації суспільно-корисної продуктивної праці.

Квітень

Співбесіда із наставниками

11.

Тиждень молодого вихователя.

Огляд дидактичних матеріалів молодих вихователів. Відвідування та обговорення заходів вихователів-початківців.

Травень

Відкритий захід


     

 План засідань школи молодого педагога

Мета: формування професійних умінь і навичок, які відповідають сьогоднішнім вимогам педагогічної науки і практики, підготовка молодих спеціалістів до засвоєння прийомів і методів педагогічного дослідження і методів перспективного педагогічного досвіду.

 

Засідання 1 Жовтень

 

      1. Обговорення плану роботи школи молодого вихователя на 2020-2021

          навчальний рік.

      2.  Ознайомлення стажерів з основними правилами та обов’язками вихователя

          відповідно до нормативно-правових документів.

 

      3. Лекція  «Методичні рекомендації по роботі із програмою "Основні

            орієнтири      виховання учнів 1-11 класів». 

Заступник директора  з

виховної роботи Рогозняк В.Т.

     4.  Практичне опрацювання:

        ·  нормативно-правових документів про освіту,

        ·  вимог до ведення шкільної документації,

        · методичних рекомендацій щодо планування виховної роботи у групі.

 

Засідання 2 Січень

 

                  1. Інтерактивне навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів. 

                                                                    Виступ вихователя  

 

     2.Психолого-педагогічний тренінг « Адаптація молодих спеціалістів до 

         педагогічної діяльності». 

                                                                                 Практичний психолог Григоряк Г.В..


     3. Діагностика педагогічної оцінки та самооцінки готовності молодого 

         спеціаліста до саморозвитку. Заповнення діагностичних карток. 

         Аналіз результатів.                           

                                                                                         ЗДВР Рогозняк В.Т.

 

     4.  Взаємовідвідування заходів вихователями-наставниками та стажистами.  

                                                               Звіт вихователів  

 

Засідання 3 Березень 

 

     1. Педагогічна творчість як основа формування педагогічної майстерності 

         вихователя:

·      Що таке майстерність у педагогіці.     

·  Умови розвитку творчості вихователя.             

      2. Використання ІКТ у роботі вихователя.

                                                                                                                   Вихователь

 

     3. Психолого-педагогічний тренінг « Адаптація молодих спеціалістів до 

         педагогічної діяльності». 

                                                                 Практичний психолог Григоряк Г.В..

 

     4. Огляд новинок науково-методичної літератури. 

 

Засідання 4 Травень

 

      1. Аналіз результатів попереджувального контролю за роботою молодих

          вихователів.

 

                        ЗДВР Рогозняк В.Т.

 

     2. Діти з особливими потребами

                                                                           Вихователь-стажист 

 

     3. Сучасні проблеми виховання.

                                                                                           Вихователь-стажист

 

    Засідання 5 Червень

 

    1.  Круглий стіл « Від мудрого наставника до творчого молодого вихователя».

 

    2.  Звіти молодих спеціалістів про роль школи молодого вихователя у їхньому
         професійному  зростанні.


 

                 Зміст і форми роботи наставника зі стажистом

 

1.     Складання індивідуального плану роботи  стажиста з урахуванням його

     потреб і можливостей.

2.     Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів із їх подальшим

     обговоренням.

3.     Спільні відвідування уроків досвідчених колег і ретельний їх аналіз.

4.  Випереджувальне відвідування стажистом уроків,  що проводяться

     наставником.

5.     Спільне зі стажистом складання календарно – тематичних планів, конспектів

     уроків.

6.     Допомога стажисту в розробці  уроків, позакласних заходів.

7.     Надання стажисту рекомендацій щодо самоосвіти.

8.     Ознайомлення стажиста з науково – методичною літературою.

9.     Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших

     учителів.

10. Допомога у роботі з «важкими» дітьми, сім’ями.

11.  Залучення стажистів до методичної, громадської роботи.

 

                  Кодекс честі молодого вихователя

 

1. Будь компетентним, вимогливим, але справедливим вихователем.

2. Не підвищуй голосу в будь-якій ситуації. Пам’ятай: того, хто кричить, погано     слухають.

3.  Доводь свою компетентність і професіоналізм, логічно викладаючи матеріал.     Зумій створити доброзичливу обстановку, яка б сприяла кращому вихованню     підростаючого покоління.

4.  До кожного заходу готуйся, як до сповіді: запитай у свого сумління, чи ти

    зробив усе від тебе залежне для його підготовки.

5.  Намагайся бачити не в цілому групу, а кожного учня, розуміти його настрій,      психологічний і фізичний стан.

6.  Переступивши поріг школи, зосередь свою увагу на завданнях, які необхідно      виконати в першу чергу.

7.  Пам’ятай, що повага і любов до учня – це життєве кредо вихователя.

8.  Не нашкодь! Ніколи не нав’язуй своєї точки зору. Вона може бути хибною.

9.  Поважай думку учня. Намагайся спокійно вислухати його аргументацію.

    Якщо вона неправильна, звернись по допомогу до класу. Нехай учні

    подискутують і знайдуть істину разом з вихователем.

10. Не принижуй гідності учня. Не говори грубощів, не кричи. Інакше учні

     боятимуться тебе, але й зневажатимуть.

11. Завойовуй авторитет не «всепрощенням», а чесністю, порядністю,

     справедливістю, об’єктивністю, добротою.

12. Будь добрим, адже доброта врятує світ.

13. Слідкуй за своїм зовнішнім виглядом: педагог – це артист, який постійно

     перебуває на сцені. Спробуй уявити себе на сцені без зачіски або у шапці, у  

     непрасованому чи не свіжому одязі, брудному взутті, із невдалим або

     занадто яскравим макіяжем. Пам’ятай: учні уважно стежать за твоєю

     зовнішністю.